Historia

Przedsiębiorstwo Robót Inżyniersko – Drogowych Drogomex Sp. z o.o. powstało w 1988 r. Na bazie kierownictwa Grupy Robót Drogowych Gdańskiego Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych – przedsiębiorstwa państwowego istniejącego od 1968r. Spółka Drogomex od 2000r. należy do irlandzkiej grupy kapitałowej CRH, a rozwój naszej firmy jest ściśle związany z ekspansją i umacnianiem pozycji koncernu CRH w Polsce. W wyniku reorganizacji dokonano rozdziału firmy na dwie spółki Masfalt Sp. z o.o. (produkcja MM-A) oraz Drogomex Sp. z o.o. (wykonawstwo robót asfaltowych). W 2003 roku Drogomex Sp. z o.o. utworzył dwa nowe zakłady: w regionie Warszawskim w Pruszkowie oraz w regionie Śląskim  w Dąbrowie Górniczej, poszerzając tym samym zakres terytorialny swojego działania. W 2007 r. zmianie uległa struktura organizacyjna spółki Drogomex z podziałem na dwa regiony: Centralno-Północny (z siedzibą w Pruszkowie) oraz Południowy (z siedzibą w Dąbrowie Górniczej).