Kontakt

Adres siedziby głównej

DROGOMEX Sp. z o.o.
ul. Stefana Bryły 4,
05-800 Pruszków
tel: (22) 758 89 81
fax: (22) 758 89 76
email: drogomex@drogomex.pl

 

NIP: 584-020-14-24
REGON: 001295635
Nr KRS: 0000054713
Numer BDO: 000032219
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 5 437 510,00 zł

Biuro Centrum i Północ

05-800 Pruszków
ul. Stefana Bryły 4
tel: (22) 758 89 81
fax: (22) 758 89 76

Biuro Południe

42-530 Dąbrowa Górnicza
ul. Koksownicza 2
tel: (32) 665 17 80
fax: (32) 665 17 81