Oferta handlowa

Drogomex Sp. z o.o. wykonuje nawierzchnie asfaltowe o różnych konstrukcjach.

W zakres naszej działalności wchodzi:

- Układanie mieszanek mineralno-asfaltowych

- Skrapianie i oczyszczanie warstw konstrukcyjnych

- Transport mieszanek mineralno-asfaltowych przy udziale współpracujących firmy transportowych

Roboty drogowe towarzyszące wykonujemy przy współpracy ze sprawdzonymi specjalistycznymi firmami podwykonawczymi.