Referencje

Budowa autostrady A1 Toruń - Stryków, na odcinku Kotliska (bez węzła) - Piątek (bez węzła) odcinek 2/sekcja 2/ od km 261+000 do km 270+000

Budowa drogi krajowej S-7 Elbląg - Olsztynek, etap I na odcinku Elbląg - Kalsk wraz z budową drogi dojazdowej do pól od ul. Żuławskiej do ul. Nizinnej wzdłuż drogi krajowej nr 7 oraz rozbudowa węzła drogowego Raczki

Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648

Remont nawierzchni drogi krajowej nr 79 odc.Sobótka - Chwałki od km 180+200 do km 189+615 ( odcinek długości 9.415mb )

Wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej nr 7 Gdańsk - Warszawa - Chyżne ( granica państwa ), zadanie B:Odm.Kiezmark km 25+683,5 do km 48+465 - budowa węzła w Nowym Dworze Gdańskim i wiaduktu w Kmiecinie

Budowa Drogi Ekspresowej S-8 Trasa Armii Krajowej od węzła Konotopa do węzła Prymasa Tysiąclecia, km 1+099 - km 11+477,07

Budowa obwodnicy miasta Janikowa

Remont - Odnowa nawierzchni dróg krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od km 6+370 do km 8+680 oraz od km 14+110 do km 15+800

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 801; Warszawa-Karczew-Wilga-Maciejowice-gr.woj. na terenie gminy Maciejowice od km 71+480 do km 73+390 m.Podoblin-Maciejowice nr postępowania 041/15

Przebudowa drogi 3139W- ul. Robotniczej w Pruszkowie

Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych (nakladki)

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 756 Starachowice - Stopnica na odcinku Sosnówka - Serwis - Etap I

Remont drogi wojewódzkiej nr 197 na odcinku Kiszkowo - Ujazd w km 11+190,00 do km 14+540,00

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 618 relacji Gołymin Ośrodek - Pułtusk - Wyszków

Remont drogi wojewódzkiej nr 701 relacji: Józefów - Domaniew - Żbików - Duchnice - Ożarów Mazowiecki polegający na remoncie nawierzchni bitumicznej drogi woj. nr 701 na odcinkach: od km 0+013 do km 1+380 i od km 2+060 do km 3+640, remoncie chodnika na odcinku od km 0+600 do km 0+670 oraz przepustow w km 2+070 i km 3+085