Wybrane realizacje

Nazwa kontraktu

Wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej nr 7 Gdańsk-Warszawa-Chyżne (granica państwa), zadanie B: od m. Kieżmark km 25+683,5 do km 48+465 – Budowa węzła w Nowym Dworze Gdańskim i wiaduktu w Kmiecinie

40 tys. ton

Remont nawierzchni drogi krajowej Nr 79 odcinek Sobótka-Chwałki od km 180+200 do km 189+615 dł. 9,415 km

100 tys. ton

Budowa drogi ekspresowej S-8 – Trasa Armii Krajowej od węzła Konotopa do węzła Prymasa Tysiąclecia km 1+099 – km 11+477,07

40 tys.ton 

Budowa drogi ekspresowej S-7 Elbląg-Olsztynek, etap I na odcinku Elbląg-Kalsk wraz z budową drogi dojazdowej do pól od ul. Żuławskiej do ul. Nizinnej wzdłuż drogi krajowej nr 7 oraz rozbudowa węzła Drogowego Raczki

140 tys. ton

Budowa A1 Toruń-Stryków , na odcinku Kotliska (bez węzła) – Piątek (bez węzła) odcinek 2 /sekcja2/ od km 261+000 do km 270+000

140 tys. ton

Przebudowa DK 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK1 km 0+000 - 5+656 i DK86 km 27+448 - 28+648

140 tys. ton

Rozbudowa DW 580 Warszawa-Leszno-Kampinos-Żelazowa Wola-Sochaczew na odc. 27+375 do 32+200 oraz przebudowa od km 32+395 do km 37+225

45 tys. ton

Kontynuacja budowy Autostrady A1 Toruń–Stryków. Odcinek I Czerniewice-Odolion od km 151+900 do km 163+300, Odcinek II Odolion-Brzezie od km 163+300 do km 186+366 oraz Odcinek III Brzezie–Kowal od 186 + 348 do km 215 + 850

200 tys. ton

Kontynuacja projektowania i przebudowa drogi S-8 odc. Powązkowska-Marki (ul. Piłsudskiego). Etap II: odc. Węzeł Powązkowska-Węzeł Modlińska wraz z mostem Grota-Roweckiego w Warszawie

140 tys. ton

Wykonanie robót budowlanych służących przystosowaniu Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy do CAT II

60 tys. ton

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od km 6+370 do km 8+680 oraz od km 14+110 do km 15+800” o łącznej długości 4km 

14 tys. ton

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 618 relacji Gołymin Ośrodek-Pułtusk-Wyszków na odcinku od km 7+850 do km 10+750, długość odcinka 2,900 km, na terenie Gminy Gzy oraz na odcinku od km 6+350 do km 7+850, długość odcinka 1,500 km

18 tys. ton

Remont - Odnowa nawierzchni Dróg Krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Gdańsku w latach 2014-2015

17 tys. ton

Naprawa nawierzchni lotniskowych i drogowych w latach 2015-2017 na PPL Okęcie w Warszawie