Zarząd

Dyrektor Zarządzający – Członek Zarządu
Tomasz Sęk

Dyrektor Finansowa – Członek Zarządu
Irena Ściana

Dyrektor Handlowy – Członek Zarządu
Arkadiusz Mikulicki

Dyrektor Operacyjny – Członek Zarządu
Grzegorz Szczepański