Zarząd

Dyrektor Zarządzający – Członek Zarządu
Tomasz Sęk

Dyrektor Finansowy – Członek Zarządu
Agnieszka Głowicka

Dyrektor Handlowy – Członek Zarządu
Arkadiusz Mikulicki

Dyrektor Operacyjny – Członek Zarządu
Grzegorz Szczepański