Zarząd

Członek Zarządu
Tomasz Sęk

Członek Zarządu
Agnieszka Głowicka

Członek Zarządu
Arkadiusz Mikulicki

Członek Zarządu
Grzegorz Szczepański